Sotning

Foto på hus med skorsten

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har hand om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll med egen personal i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, samt Ystad.

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har efter upphandling fattat följande beslut: Sotningsväsendet i Lund AB blir sotningsentreprenör i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla &Ystad hösten 2017. Entreprenaden är på tre år med möjlighet till en förlängning på tre år.

Kommunen får, efter ansökan, medge att en fastighetsägare anlitar annat behörigt företag att utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022