Sotning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har hand om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll med egen personal i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, samt Ystad.

Sotningsentreprenör och sotning av egen fastighet

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har efter upphandling fattat följande beslut: Sotningsväsendet i Lund AB blir sotningsentreprenör i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla & Ystad.

Kommunen får, efter ansökan, medge att en fastighetsägare anlitar annat behörigt företag att utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023