Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är naturligtvis inomhusmiljön viktig. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar innemiljön och din hälsa.

Lufttemperatur
För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan +20 och +23 grader. Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i bostaden är lägre än +18 grader eller högre än +26 grader (under vinterhalvåret). På sommaren kan man ibland få acceptera att temperaturen är upp till +28 grader inomhus. I förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst +20 grader.

Luftfuktighet
I en bostad bör den relativa luftfuktigheten vara 30–60 % vid normal lufttemperatur. Skillnader på 10–20 % är knappt kännbara. För att minska tillväxt av kvalster bör den relativa luftfuktigheten inte överstiga 45 % vilket förutsätter att ventilationen är bra.

Drag
Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Drag är en vanlig orsak till obehag. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Höga lufthastigheter och luftrörelser, som ständigt ändrar riktning och hastighet, måste därför kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Problem med drag och temperatur i bostaden
Har du problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till miljöenheten som är tillsynsmyndighet.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2022