Hjälpmedel

För att klara av din vardag så självständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel. Till exempel vid sjukdom eller skada med funktionsnedsättning som följd, när du är äldre eller vid ett tillfälligt behov.

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör individuella bedömningar av patientens funktions- och aktivitetsförmåga inför planering av rehabiliterande insatser.

Förskrivning av hjälpmedel sker inom ramen för Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

Hjälpmedel som egenvårdsprodukt

Sjöbo kommun följer Kommunförbundet Skånes rekommendationer för hjälpmedel. Det innebär att hjälpmedel som finns lättillgängliga att köpa i detaljhandeln, på apotek eller via internet inte tillhandahålls som hjälpmedel i kommunen. Exempel på hjälpmedel som egenvårdsprodukt är köksredskap med ergonomiskt utformade handtag, kryckkäppar för tillfälligt bruk och träningshjälpmedel.

Hjälpmedel som behövs för fritidsaktiviteter eller resor räknas som egenvårdsansvar.

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan kontaktas för rådgivning kring egenvårdsprodukter.

Hjälpmedel inför planerad operation

I samband med planerad operation av till exempel höft- och knäleder kan det vara aktuellt med förskrivning av hjälpmedel. Kontakta rehabiliteringsenheten i god tid innan operationen.

I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel.

Ansvarsfördelning:

Region Skåne ansvarar för hjälpmedel till patienter upp till 20 år samt för följande hjälpmedel oavsett patientens ålder:

  • Elektriska rullstolar samt drivaggregat
  • Vissa kommunikationshjälpmedel
  • Synhjälpmedel
  • Hörselhjälpmedel
  • Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Vissa medicinska behandlingshjälpmedel
  • Behovsbedömning inför förskrivning av hjälpmedel

Kommunen ansvara för allt annat.

Kontakta rehabiliteringsenheten på Sjöbo kommun. Här arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter med bedömning av rehabiliteringsbehov. Rehabilitering innefattar träning, miljöanpassning och hjälpmedelsförskrivning.

Kontaktuppgifter till oss hittar du längs ner på sidan.

Kontaktuppgifter till oss hittar du längs ner på sidan.

Vi arbetar måndag till fredag och är bemannade 8-16. När vi inte kan svara går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

I Skåne har Regionen och kommunerna ett delat ansvar för hjälpmedelsförskrivning.

Sjöbo kommun följer Kommunförbundet Skånes rekommendationer kring hjälpmedelsförskrivning.

Under länkarna längre ner på sidan kan du läsa mer om vilka hjälpmedel som förskrivs i Sjöbo kommun.

Ett hjälpmedel som förskrivs av legitimerad personal i Sjöbo kommun är ett lån till patienten.

Om arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska bedömt att du har ett behov av ett medicintekniskt hjälpmedel får du låna hjälpmedlet kostnadsfritt från Sjöbo kommun.

Sjöbo kommun tar ut en avgift på 100 kr per besök av respektive yrkeskategori, t.ex. arbetsterapeut/fysioterapeut.

Denna avgift ingår i maxtaxan.

Du kan läsa mer om våra avgifter här.

När behovet av ett hjälpmedel upphör eller om du flyttar till en annan kommun ska hjälpmedel lämnas tillbaka. Vid återlämnandet ska hjälpmedlet vara väl rengjort.

Hjälpmedel återlämnas på Björkbacken, Björkvägen 5, 275 31 Sjöbo. Vid återlämning av hjälpmedel uppge namn, personnummer samt vilka hjälpmedel som du återlämnar. Här är öppet alla dagar 8-17 (obemannat).

Om du begär hämtning av hjälpmedel tas en avgift på 300 kr.

Ett trasigt hjälpmedel ska direkt tas ur bruk. Kontakta förskrivande arbetsterapeut eller fysioterapeut snarast efter att felet upptäckts.

Sjöbo kommun följer Kommunförbundet Skånes rekommendationer för hjälpmedel. Det innebär att hjälpmedel som finns lättillgängliga att köpa i detaljhandeln, på apotek eller via internet inte tillhandahålls som hjälpmedel i kommunen. Exempel på hjälpmedel som egenvårdsprodukt är köksredskap med ergonomiskt utformade handtag, kryckkäppar för tillfälligt bruk och träningshjälpmedel.

Hjälpmedel som behövs för fritidsaktiviteter eller resor räknas som egenvårdsansvar.

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan kontaktas för rådgivning kring egenvårdsprodukter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023