Rehabilitering och Habilitering

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktions­nedsättningar, med eller utan hjälpmedel.

Rehabiliterings­verksamheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan handla om förflyttningar, personlig vård eller andra situationer som gör att du har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska känna dig trygg och säker hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

På rehabiliteringsenheten arbetar legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter samt en rehabiliteringsassistent.

Sjöbo kommun följer Kommunförbundet Skånes riktlinjer för prioritering.

Läs mer om hjälpmedel här.

Fysioterapeut är den nya yrkesbeteckningen på sjukgymnast. Av fysioterapeuten kan du få råd och stöd om hur du förbättrar eller behåller dina funktioner för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Kommunens fysioterapeuter vänder sig till dig som är över 20 år om du inte klarar att ta dig till primärvården eller till privat fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig att prova ut ett lämpligt gånghjälpmedel om du har behov av det.

Det spelar ingen roll om du bor i eget boende eller i särskilt boende. Stödet utformas efter din boendemiljö.

Rehabilitering sker ofta i teamsamverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal.

Kommunens arbetsterapeuter vänder sig till dig som är över 20 år. Arbetsterapeuten gör hembesök och kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Arbetsterapeuten hjälper dig med råd och tips på hur du kan anpassa dina vardagliga aktiviteter och hjälper till att prova ut hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Det spelar ingen roll om du bor i eget eller i särskilt boende och alla insatser utformas tillsammans med dig och utifrån din hemmiljö.

Rehabilitering sker ofta i teamsamverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal.

Rehabilitering innebär att en person får stöd att återvinna funktioner och förmågor efter skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Rehabiliteringsinsatserna ska ge individen bästa möjliga förutsättningar att kunna hantera sin vardag och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Rehabiliterande insatser föregås av en aktivitets- och/eller funktionsbedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. All bedömning och alla insatser görs i patientens bostad, oavsett boendeform.

Exempel på rehabiliterande insatser är funktions- och aktivitetsträning, miljöanpassning och hjälpmedel.

Rehabilitering sker ofta i teamsamverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023