Bild

Frågor och svar

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem gör du via denna länk.
Ansökan om plats på förskola eller fritidshem Länk till annan webbplats.

Uppsägning av plats i förskola eller på fritidshem

Platsen säger du upp i appen Edlevo. Gå in på det barn som du vill avsluta platsen för och säg upp platsen där. Det datum som du anger har inte med uppsägningstiden att göra. Uppsägningstiden är två månader. Datumet som du anger är den sista dagen som du vill att ditt barn ska vara på förskolan/fritidshemmet. Om du vill att ditt barn ska kunna använda platsen under uppsägningstiden skriver du in ett datum som ligger två månader framåt i tiden.

Uppsägning av plats gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schema

Schema för ditt barn som går i förskola, lägger du in i appen Edlevo eller via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Schema för ditt barn som går på fritids lägger du in i appen Skola24 eller via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sjöbo kommun har fem dagars spärrtid vilket innebär att du inte kan lägga in ett nytt schema förrän tidigast sex dagar framåt i tiden.

Avgiftsfri allmän förskola placering

Från 1 september det år som ditt barn fyller 3 år har barnet möjlighet att ha en avgiftsfri allmän förskola placering. För att placeringen ska vara avgiftsfri får du endast lämna ditt barn i förskolan 15 timmar per vecka. Dagar och tider för dessa 15 timmar bestäms av respektive förskola. Placeringen följer skolans läsår och det är endast under skolans läsårstider som barnet får använda platsen för att den ska vara avgiftsfri. Detta innebär att barnet ska vara ledigt och hemma när skolan till exempel har lov.

De barn som lämnas mer än 15 timmar per vecka har en ordinarie plats. På fakturan görs ett avdrag för 15 timmar med 3/8 av avgiften. Under juni, juli och augusti görs inget avdrag utan full avgift faktureras (utifrån hushållets inkomster).

Syskon

När ett barn får ett syskon får det äldre barnet endast vara på förskolan 15 timmar per vecka. Detta börjar gälla omgående efter att syskonet har fötts.

Interkommunal placering

Om barnet är folkbokfört i Sjöbo kommun och har en placering utanför kommunen kallas detta för en interkommunal placering. Samma sak gäller tvärtom, om barnet är folkbokfört utanför Sjöbo kommun och har en placering inom kommunen. Den kommun som barnet är folkbokfört i, fakturerar familjen för platsen. Om man vill ansöka om eller säga upp en interkommunal plats måste man som vårdnadshavare ta kontakt med båda kommunerna.

Förskola/Fritidshem

Om vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar har man möjlighet att ansöka om en fritidsplats till sitt barn. Vid föräldraledighet eller sjukskrivning upphör rätten till fritidsplats. Läs mer om detta i våra regler på Sjöbo kommuns hemsida.

Hur många timmar får jag lämna mitt barn på förskolan när syskon eller vårdnadshavare är sjuk?

Denna fråga regleras av rektor på förskolan.

Inkomst – hur lägger jag in aktuell inkomstuppgift för att avgiften för förskola eller fritidshem ska bli korrekt?

Du kan lägga in aktuell inkomstuppgift via appen Unikum familj eller via e-tjänste Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n. Lägg in din aktuella månadsinkomst innan skatt. På vår hemsida står vad som räknas som inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan endast lägga in din egen aktuella inkomst eftersom du måste identifiera dig med personligt bank-id. Du kan endast lägga in aktuell inkomst från den första dagen i kommande månad.

Alla vårdnadshavare är skyldiga att lägga in aktuell inkomst så fort inkomsten ändras på något vis. Om inkomsten har varit densamma under ett år kommer vårt digitala system att skicka ut en uppmaning om att det är dags att uppdatera inkomsten. Efter några dagar kommer en påminnelse. Om vårdnadshavaren inte uppdaterar inkomsten slår systemet om till maxtaxa. Detta innebär att maxavgift tas ut för platsen. Denna avgift återbetalas inte.

Faktura och avgift

Avgiften på din faktura baseras på hushållets gemensamma inkomster. Läs mer om detta på vår hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgiften på din faktura baseras endast på hushållets gemensamma inkomster och inte på hur mycket eller lite som ditt barn vistas i fritidshemmet eller på förskolan (förutom om ditt barn har en avgiftsfri allmän förskola placering).

Om avgiften på din faktura har ändrats och blivit högre från en månad till en annan beror det troligtvis på att du inte har lagt in en aktuell inkomst och att vårt digitala system har lagt in maxtaxa på grund av utebliven uppdatering av inkomsten. Läs vidare på frågan ”Hur jag lägger in en aktuell inkomstuppgift”.

Det kan också bero på att avdraget för allmän förskola inte görs. Läs vidare på frågan ”Avgiftsfri allmän förskola placering”.

Avgift för förskola och fritids

Avgiften för förskola är högre än avgiften för fritidshem. Avgiften för hushållets yngsta barn är dyrare än avgiften för hushållets äldre barn. Avgiften för det yngsta barnet i hushållet är 3% på hushållets gemensamma inkomster om barnet går i förskolan och 2% på hushållets gemensamma inkomster om barnet går på fritids. På Sjöbo kommuns hemsida står ”barn 1”, ”barn 2” och ”barn 3”. Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet och därefter kommer de i åldersordning.

Autogiro

Om du önskar betala din avgift med autogiro anmäl via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

E-faktura

Om du vill betala din avgift med e-faktura loggar du in på din egen bank och anger vilket bankgiro som du vill ha e-faktura från.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024