Förskolor i kommunen

Kommunens förskolor:

Blockflöjtens förskola

Mitt i samhället i natursköna Bjärsjölagård ligger vår förskola i en äldre byggnad med fantastisk utemiljö. Förskolan har ett trädgårdsland där vi sår, planterar, underhåller och skördar.
Länk till Bjärsjölagårds förskola

Blockflöjtens förskola

Trygghet, glädje och ett livslångt lärande är några av Blockflöjtens förskolas nyckelord. Vi arbetare utifrån det kompetenta barnet där varje individ är unik och betydelsefull.
Länk till Blockflöjtens förskola

Blockflöjtens förskola

Kompassens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola med ca 50 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade på tre olika hemvister. 
Länk till Kompassens förskola

Blockflöjtens förskola

Lillgårdens förskola är en Reggio-Emilia inspirerad förskola centralt i Sjöbo. Barnen erbjuds en verksamhet med utmanande lärmiljöer både inomhus och utomhus.
Länk till Lillgårdens förskola

Blockflöjtens förskola

Linnéstugan är Reggio-Emilia inspirerad och ligger mellan villakvarter och natur i östra Sjöbo. Barnen erbjuds en verksamhet med utmanande lärmiljöer både inomhus och utomhus.
Länk till Linnéstugans förskola

Blockflöjtens förskola

Lövestad förskola ligger naturskönt i Lövestad by och här går runt 85 barn. På förskolan möter man små barn-grupper, mentorskap, uteverksamhet och projekterande arbetssätt.
Länk till Lövestads förskola

Blockflöjtens förskola


Länk till Ob-omsorgen

Blockflöjtens förskola

Tallbackens förskola är en Grön Flagg certifierad förskola med ca 80 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade på fem olika hemvister.
Länk till Tallbackens förskola

Blockflöjtens förskola

Tofta förskola är den lilla förskolan i den stora, där alla barns behov och intressen tas tillvara. På Tofta förskola ser vi det kompetenta barnet där varje individ är unik och betydelsefull.
Länk till Tofta förskola

Blockflöjtens förskola

På Trollakulls förskola skapar vi en atmosfär som är lugn och harmonisk, här finns utrymme för såväl fri lek som temainriktade miljöer.
Länk till Trollakulls förskola

Blockflöjtens förskola

Trätofflans förskola ligger i centrala Vollsjö i direkt anslutning till Vollsjö skola vilket ger oss ett nära samarbete med skolans verksamhet.
Länk till Trätofflans förskola

Blockflöjtens förskola

På Åsums förskola är barnens trygghet, glädje och nyfikenhet viktig.

Länk till Åsums förskola

 

Fristående förskolor:

Familjedaghem - pedagogisk omsorg

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här arbetar dagbarnvårdare med pedagogisk omsorg i sitt hem.

Här kan du läsa mer om Familjedaghem och ansöka om plats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2024