Övergång till förskoleklass

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för barns övergång från förskola till förskoleklass/fritidshem. Mottagande pedagoger ska kunna möta barnen där de befinner sig i sin utveckling.

Det är viktigt att det finns en kontinuitet från förskola till förskoleklass/fritidshem i arbetet med barns utveckling och lärande. Forskning visar att barn som får en lyckad övergång mellan skolformerna känner trygghet och större tilltro till sin egen förmåga.

Så här går det till inom vår kommunala verksamhet

I början av 2020 ska du ansöka om plats för förskoleklass och fritidshem.

Den 14 februari ska ansökan vara inkommen till Familjeförvaltningen Sjöbo kommun. Alla vårdnadshavare har rätt att önska plats på valfri skola inom kommunen. Elever i Vollsjö, Lövestad och Blentarp tillhör upptagningsområde, det vill säga den skola som ligger på orten. Väljer man en skola utanför det upptagningsområde som man bor i kan rätten till skolskjuts upphöra.

Nytt för 2020
Från och med i år har Emanuelskolan och Sandbäcksskolan inte ”egna” upptagningsområden, det vill säga Sjöbo tätort. Vårdnadshavare måste därför önska vilken skola de i första hand vill välja för sitt barn. Ifall fler önskar en skola än vad skolan har plats för, kommer placering ske utifrån generella närhetsprincipen.

Observera att det endast är inom tätorten som generella närhetsprincipen tillämpas. Information till alla kommer att skickas ut under vecka 3. Vi bör ha svar senast den 14 februari 2020.

Under mars skickar vi ut information om elevens placering och inskolningsprogrammet för våren till vårdnadshavare. Vi meddelar även berörda förskolor om barnets placering.

När barnen besöker skolan kommer träffarna bland annat innehålla:

  • att barnen ska göra sig bekanta med skolmiljön, nya kamrater och nya pedagoger
  • att barnen besöker och äter i matsalen på skolan
  • gemensamma "lära-känna-aktiviteter"

Ni som vårdnadshavare kommer att bjudas in vid något tillfälle att följa med ditt barn och besöka skolmiljön och träffa de nya pedagogerna.

Vi önskar era barn välkomna till Förskoleklass i grundskolan.

Skolbarnomsorg/Fritids

Om ditt barn är i behov av skolbarnomsorg (Fritids) ansök om plats här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan