Övergång till förskoleklass

Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för barns övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem. Mottagande pedagoger möter barnen där de befinner sig i sin utveckling.

Det är viktigt att det finns en kontinuitet från förskola till förskoleklass och fritidshem i arbetet med barns utveckling och lärande. Barn som får en lyckad övergång mellan skolformerna känner större trygghet och tilltro till sin egen förmåga.

Så här går det till inom vår kommunala verksamhet

Förskoleklassen omfattas av skolplikten och är obligatorisk. Inskrivning i förskoleklass sker genom en blankett som i början av året skickas ut till vårdnadshavare. Blanketten skickas till den adress där barnet är folkbokfört.

Alla barn tillhör en skola utifrån upptagningsområde och för Sjöbo tätort* även fördelning utifrån relativa närhetsprincipen. Vårdnadshavare har rätt att önska plats på valfri skola inom kommunen. Det är rektor på den mottagande skolan som beslutar om plats finns och besked om detta skickas ut i mars månad. Väljer man en annan skola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Under mars månad skickar vi ut information om vårens träffar på skolan. Vi meddelar även berörda förskolor om barnets placering.

När barnen besöker skolan kommer träffarna bland annat innehålla:

  • att barnen ska göra sig bekanta med skolmiljön, nya kamrater och nya pedagoger
  • att barnen besöker och äter i matsalen på skolan
  • gemensamma "lära-känna-aktiviteter"

I samband med någon av träffarna kommer ni som vårdnadshavare att bjudas in för att följa med ert barn, besöka skolmiljön och träffa de nya pedagogerna. Observera att nuvarande riktlinjer med anledning av pandemin kan innebära att träffarna organiseras på ett annat sätt.

Fritids

Om ditt barn är i behov av Fritids ansök om plats här.


* Sjöbo tätort

Sjöbo tätort utgör ett upptagningsområde och fördelning av elever mellan skolorna görs utifrån relativa närhetsprincipen. Det innebär att det görs en beräkning på avståndet från barnets folkbokföringsadress till respektive skola och en relativ närhet tas fram. Observera att det endast är inom tätorten som relativa närhetsprincipen tillämpas.

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2021