Fristående förskola

fristående förskola

Här nedan finner du information angående Fristående förskola.

Från den 2 januari 2023 gäller nya bestämmelser med tydligare krav på fristående förskolor med konfessionell inriktning. Fristående förskolor som bedriver en konfessionell inriktning ska anmäla det. Konfessionell inriktning får bara bedrivas om inriktningen har anmälts av befintliga huvudmän senast 1 juli 2023 eller godkänts av kommunen i samband med ny ansökan.​

Information och blankett i pdf , 97.2 kB.
Information och blankett i word , 231.5 kB.

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Sjöbo kommun ska, som tillsynsmyndighet, i enlighet med 26 kap skollagen (2010:800) utföra tillsyn över samtliga fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg inom kommunen. I Sjöbo kommun genomförs tillsynen i tvåårscykler där ungefär hälften av de fristående förskolorna granskas vardera år.

Riktlinjer , 140.6 kB.

Ändring i ägar- och ledningskretsen på fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

En huvudman som fått godkännande att bedriva fristående förskoleverksamhet eller fristående enskild pedagogisk omsorg i Sjöbo kommun och som gör förändringar i ägar- och ledningskretsen måste anmäla förändringarna till familjeförvaltningen inom en månad.

Information angående förändringar , 117.5 kB.
Information om avgifter , 72.7 kB.
Anmälan i pdf , 333.5 kB.
Anmälan i word , 337.5 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024