Fritidshem

Fritidshemmen i Sjöbo kommun är knutna till respektive skola. Där erbjuds barnen roliga aktiviteter och pedagogisk omsorg under de delar av dagen när de inte går i skolan.


Den kommunala fritidsverksamheten i Sjöbo kommun är öppen på vardagar, 12 timmar per dag. (Tiderna för när en verksamhet öppnar på morgonen och stänger på eftermiddagen kan skilja sig åt något mellan våra fritidshem, men samtliga har öppet 12 timmar per dag). Där kan barn till föräldrar som arbetar eller studerar ansöka om plats. Kostnaden för fritidshemsplats är inkomstprövad med en maxkostnad på 950 kr per månad. Under lov finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna.

Verksamheten riktar sig dels till åldrarna 6-9 år och dels till åldrarna 10-13 år. Fristående skolor har också ofta fritidshem knutna till skolorna. Kontakta respektive skola för mer information.

Redan på anmälningsblanketten till förskoleklass eller grundskola har du möjlighet att kryssa i om du vill att ditt barn ska få plats på fritidshem.

Läs gärna mer om vad som gäller inom vår fritidsverksamhet, och vilka rättigheter och skyldigheter du som vårdnadshavare har, i dokumentet Regler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg kväll, natt och helg erbjuds för barn i åldern 1-12 år.
Läs mer här om Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider.
Barn kan erbjudas hela sin förskoleplacering där, vid placering på annan förskola under dagtid ingår inte transport. Skolbarn som erbjuds omsorg kväll, natt och helg har möjlighet att gå på Emanuelskolan oavsett vilket upptagningsområde barnet tillhör, eftersom transport endast ingår mellan Linnéstugan och Emanuelskolan.

Eftermiddags- och lovverksamhet

Sjöbo Kommun erbjuder barn i åldersgruppen 10-12 år en fritidshemsverksamhet med begränsad vistelsetid. Verksamheten är integrerad med övriga fritidshemsbarn i åldern 10-12 år och utgår från samma riktlinjer som den ordinarie fritidshemsverksamheten.

Fritidshemsverksamheten erbjuds på eftermiddagar mellan klockan 13.30–16.00. På höstlov, sportlov, påsklov, jullov samt under de två första och den sista veckan på sommarlovet med tiden klockan 9.00–16.00. På eftermiddagarna serveras mellanmål och under loven serveras lunch och mellanmål.

Ansökan till verksamheten görs på blankett som du får av skolan.

Avgiften för verksamheten:

Avgift per barn
1:a barnet: 1 % högst 475 kr
2:a barnet: 0,75 % högst 356 kr
3:e barnet: 0,75 % högst 356 kr
4 eller fler barn: Ingen avgift

Vi erbjuder jourförskola/jourfritidshem
För att möta pedagogernas behov av gemensam kompetensutveckling kommer ordinarie förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskolor att vara stängda den 11 maj 2020.

För de föräldrar som det medför mycket stora svårigheter att ordna omsorg denna dag kommer en jouravdelning i Sjöbo kommun att vara bemannad med vikariepersonal.

För att kunna planera denna verksamhet är det angeläget att ni anmäler ert behov av omsorg till personalen på er ordinarie förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem senast 3 veckor innan.

Om jag behöver säga upp min plats

Du säger upp din plats i vår lärplattform Unikum under fliken VH e-tjänster.

Här kan du läsa mer om Unikum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg