Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmen är knutna till respektive skola.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

De kommunala fritidshemmen är öppna från cirka klockan sex på morgonen fram till skoldagen börjar och sedan efter skoldagens slut fram till cirka klockan 18. Tiderna kan skilja sig åt något mellan våra fritidshem. Kontakta respektive skola för mer information.

Det finns även möjlighet att ansöka om plats på fritidshem på anmälningsblanketten till förskoleklass och grundskola.

Omsorg på obekväm arbetstid

Sjöbo kommun erbjuder vårdnadshavare, som förvärvsarbetar på obekväma arbetstider, en pedagogisk omsorg till sina barn i åldrarna 1-13 år under kväll, natt och helg. Verksamheten är förlagd på Linnéstugans förskoleområde. Barn i skolåldern som har plats på OB-omsorgen har möjlighet att gå på Emanuelskolan oavsett vilket upptagningsområde barnet tillhör, eftersom överlämning endast erbjuds mellan Linnéstugan och Emanuelskolan.
Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider, mer information

Eftermiddags- och lovverksamhet

Sjöbo Kommun erbjuder fritidshemselever i mellanstadiet en verksamhet med begränsad vistelsetid; från skoldagens slut till klockan 16:00. På höstlov, sportlov, påsklov, jullov samt under de två första och den sista veckan på sommarlovet med tiden klockan 9.00–16.00. Verksamheten är integrerad med övriga fritidshemsbarn och utgår från samma riktlinjer som den ordinarie fritidshemsverksamheten.

På eftermiddagarna serveras mellanmål och under loven serveras lunch och mellanmål.

Ansökan till verksamheten görs på blankett som du får av skolan.

Regler

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg , 160 kB.

Om jag behöver säga upp min plats

Detta gör du i appen Edlevo.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023