Läsårstider

Välkommen till ett nytt läsår!

2023
Vårterminen börjar tisdag den 10 januari och slutar fredag den 9 juni.
Lov vecka 8 samt vecka 14. Lovdag fredag den 19 maj.
Stängda dagar fredag den 27 januari och onsdag den 17 maj.

2023/24
Höstterminen
börjar onsdag den 16 augusti och slutar onsdag den 20 december.
Lov vecka 44.
Stängda dagar; torsdag den 5 oktober och fredag den 6 oktober.

Vårterminen börjar onsdag den 10 januari och slutar torsdag den 13 juni.
Lov vecka 8 samt vecka 13. Lovdag fredag 10 maj.
Stängda dagar onsdag den 6 mars och onsdag den 8 maj.
Studiedag tisdag den 5 mars. (Förskola och fritidshem öppet).

Vad menas med stängd dag, lovdag och helgdag?

Stängd dag = fritids och förskola är stängda. Pedagoger har fortbildning.  För de föräldrar som det medför mycket stora svårigheter att ordna omsorg denna dag, kommer en jouravdelning finnas och vara bemannad med vikariepersonal. Aktuell information kommer via Unikum.

Lovdag = Skolan är stängd men fritids och förskola är öppen.

Helgdag = All verksamhet är stängd.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023