Modersmålsundervisning

Sjöbo kommun erbjuder elever som har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning i grundskola, friskola och grundsärskola. Modersmålsundervisning ska stärka elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Enligt Skollagen 10 kap 7 § ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Ett eget ämne

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan och grundsärskolan. Ämnet är frivilligt och kan väljas av elever som uppfyller de särskilda villkor som finns beskrivna i Skollag och Skolförordning. I läroplanen för ämnet beskrivs syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I Sjöbo kommun samordnas modersmålsundervisningen och anordnas utanför den garanterade undervisningstiden. 
Skolverkets sida om modersmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023