Grundskolor i kommunen

Kommunens grundskolor:

Emanuelskolan ligger centralt i Sjöbo tätort. Här finns ca 500 elever i förskoleklass och grundskola.

Länk till Emanuelskolan

Blockflöjtens förskola

Färsingaskolan ligger centralt i Sjöbo tätort och erbjuder verksamhet för elever i årskurs 5-9.

Länk till Färsingaskolan

Grundsärskolan ligger på Färsingaskolan i centrala Sjöbo tätort.

Länk till Grundsärskolan

Lövestadsskola tillhör Östra Färs rektorsområde och finns i kommunens östra delar och omfattar verksamhet för barn i åldern 1-11 år.
Länk till Lövestads skola

Blockflöjtens förskola

För elever skolår F-9 med autistiska symtom i sådan omfattning att de innebär en funktionsnedsättning för eleven. Har sin verksamhet på Färsingaskolan.
Länk till Resursskolan/samverkansgrupp

Sandbäcksskolan är beläget centralt i Sjöbo tätort och erbjuder förskoleklass och grundskola för elever i årskurs 1-4 samt fritidshem.
Länk till Sandbäcksskolan

Storkskolan ligger i Sjöbo kommuns södra del och är en grundskola F-9 inklusive fritidshem, förlagt till tre byggnader.
Länk till Storkskolan

Vollsjö skola ligger i norra delen av Sjöbo kommun och tillhör Piratens rektorsområde. Vi erbjuder undervisning och fritidsomsorg för årskurs F-6.
Länk till Vollsjö skola

 

Fristående skolor:
Inom kommunen finns fristående skolor som med kommunalt bidrag erbjuder grundskola och fritidshem, som ett alternativ till den kommunala verksamheten.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan
Utbildning och barnomsorg