Grundskolor i kommunen

Kommunens grundskolor:

Emanuelskolan ligger centralt i Sjöbo tätort och erbjuder verksamhet för elever i förskoleklass och grundskola årskurs 1-6, skolbarnsomsorg samt  grundsärkola.

Länk till Emanuelskolan

Blockflöjtens förskola

Färsingaskolan ligger centralt i Sjöbo tätort och erbjuder verksamhet för elever i årskurs 7-9.

Länk till Färsingaskolan

Grundsärskolan ligger på Emanuelskolan i centrala Sjöbo tätort.

Länk till Grundsärskolan

Lövestadsskola tillhör Östra Färs rektorsområde och finns i kommunens östra delar och omfattar verksamhet för barn i åldern 1-11 år.
Länk till Lövestads skola

Sandbäcksskolan är beläget centralt i Sjöbo tätort och erbjuder förskoleklass och grundskola för elever i årskurs 1-6 samt fritidshem.
Länk till Sandbäcksskolan

Storkskolan ligger i Sjöbo kommuns södra del och är en grundskola F-6 inklusive fritidshem, förlagt till tre byggnader.
Länk till Storkskolan

Vollsjö skola ligger i norra delen av Sjöbo kommun och tillhör Piratens rektorsområde. Vi erbjuder undervisning och fritidsomsorg för årskurs F-6.
Länk till Vollsjö skola

 

Fristående skolor:
Inom kommunen finns fristående skolor som med kommunalt bidrag erbjuder grundskola och fritidshem, som ett alternativ till den kommunala verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Utbildning och barnomsorg