Uppskjuten skolplikt

Ingress

Enligt Skollagen (2010:800) 7 kap. 10 § inträder barnets skolplikt höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet få fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter ansökan från barnets vårdnadshavare. Hemkommunen är den kommun där barnet är folkbokfört. Det måste finnas särskilda skäl för att barnet ska få beslut om uppskjuten skolplikt.

 

Ansökan om uppskjuten skolplikt , 207.3 kB, öppnas i nytt fönster.

ulfa70 har fel mall, måste använda mallen Kontaktkort

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2022
Utbildning och barnomsorg