Ledighet

Om det finns synnerliga skäl kan ditt barn få ledigt från skolan en kortare tid.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Ditt barn kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan barnet få vara ledig en längre tid. Det är rektorn på barnets skola som beslutar om ledighet.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att eleven tar igen de kursmoment som den missar under sin ledighet.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2024