Detaljplanering

En detaljplan reglerar användandet av mark och vatten och innehåller bland annat information om vad markområden får användas till, hur gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader ska användas, utformas och placeras. En detaljplan består av en plankarta med planbestämmelser samt en tillhörande planbeskrivning.

Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser och ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller inom sammanhållen bebyggelse och omfattar ofta ett eller några kvarter.

Hitta gällande detaljplaner , 1.2 MB.

Genom att klicka på länken nedan kommer du till vår webbkarta. Klicka på det planområde du är intresserad av i kartan så får du upp ett fönster med mer information om detaljplanen samt länkar till plankarta och planbeskrivning.

Detaljplaner på gång

På sidan för pågående detaljplanering kan du se vilka områden i Sjöbo kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Om detaljplan inte finns

Om det inte finns någon detaljplan för den mark som man önskar förändra eller om planerna för förändringen inte stämmer överens med vad den gällande detaljplanen för området säger kan man behöva upprätta en ny detaljplan. Då skickas en ansökan till kommunen som därefter beslutar om planbesked.

Tyck till om detaljplaner

Du har som medborgare rätt att tycka till och yttra dig om pågående detaljplaner. Detta kan göras vid samrådet och i granskningsskedet. Du hittar pågående planer här på hemsidan samt i kommunhuset.

Skicka dina synpunkter skriftligt till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

eller skicka e-post:

E-post till Strategienheten

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2024