Pågående detaljplanering

En detaljplan är en karta som visar hur man får bygga i ett område. Kartan styr också hur området får användas. Nästan all mark i tätorter är detaljplanerad, men på landsbygden brukar det inte finnas detaljplaner.

Läs mer om pågående detaljplanearbete genom att klicka på länkarna nedan eller hitta dem via vår karta över detaljplaner.


Namn

Ort

Skede

Björkeröd 2:166 m fl

Äsperöd

Samråd avslutat

Blentarp 23:11 m fl

Blentarp

Samråd avslutat

Ekeröd 2:1, biogasanläggning

Röddinge

Samråd avslutat

Fritidsbacken

Sjöbo

Samråd avslutat

Grimstofta 3:47

Sjöbo

Planbesked

Grimstofta 4:1

Sjöbo

Samråd avslutat

Hemmestorp 4:48

Hemmestorp

Påbörjad

Korpen 11 och 15

Sjöbo

Planbesked

Sandbäck 7:18

Sjöbo

Planbesked

Sandbäcks verksamhetsområde

Sjöbo

Påbörjad

Sjöbo väst

Sjöbo

Samråd avslutat

Sibyllan 1

Sjöbo

Planbesked

Ängsgården

Sjöbo

Planbesked

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024