Pågående detaljplanering

Här hittar du pågående detaljplaner och ser var i processen de befinner sig. Klicka på planens namn för mer information.


Namn

Ort

Skede

Arbetet 25 och 26

Sjöbo

Granskning

Bjärsjölagård idrottsplats

Bjärsjölagård

Granskning

Blentarpsgården

Blentarp

Samråd

Björkeröd 2:26 och 2:63 m.fl

Äsperöd

Planbesked

Ekeröd 2:1 (Biogasanläggning Röddinge)

Röddinge

Påbörjad

Flishuggen 6 och 7, Sjöbo väst

Sjöbo

Granskning avslutad

Grimstofta 4:1

Sjöbo

Påbörjad

Hemmestorp 4:48

Hemmestorp

Planbesked

Korpen 11 och 15

Sjöbo

Planbesked

Orebackens Camping

Sjöbo

Antagen

Sjöbo väst

Sjöbo

Planbesked

Skola Sjöbo väst

Sjöbo

Påbörjad

Sandbäck 7:18

Sjöbo

Planbesked

Sveviatomten

Sjöbo

Planbesked

Stamhem 6

Sjöbo

Planbesked

Utbildningsverskamhet Sandbäcks industriområdet

Sjöbo

Planbesked

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023