Illustrationer från Sjöbo kommun

Pågående fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Stadsbyggnadsförvaltningen på Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort. Planen är en samlad strategi för hur byggd miljö, mark- och vattenområden ska användas och utvecklas idag och i framtiden. Inom översiktlig planering behandlas övergripande och långsiktiga riktlinjer för markanvändningen och byggande.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen ingår det bland annat medborgardialog. Genom dialogen kan du som invånare eller verksam i Sjöbo kommun påverka beslut om ditt närsamhälle. Alla, inklusive barn, ska få vara med och påverka hur samhället ska se ut. Varje synpunkt ger värdefull kunskap, och bidrar till att kommunen får veta vilka olika intressen som finns. Men alla invånare tycker inte samma sak.

Kommunen styrs också av gällande lagstiftning. När planförslaget tas fram måste kommunen väga samman många olika åsikter, utvecklingsbehov, ekonomiska förutsättningar, värden och hänsyn. Sjöbo kommun kommer att ta tillvara på alla åsikter som kommer in, men vi kan inte garantera att allt kommer att användas i den slutgiltiga planen.

Illustrationer från Sjöbo kommun

Berätta vad du tycker om Sjöbo tätort

Du kan på flera olika sätt vara med och bidra med dina tankar om Sjöbo tätort:

Bedriver du företag i Sjöbo kommun? Då vill vi höra dina åsikter om hur det är att vara företagare i kommunen!

Du kan välja på två enkäter beroende på vart ditt företag är lokaliserat:

Enkät till företagare i Sjöbo tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkät till företagare i övriga kommunen Länk till annan webbplats.

Är du föräldraledig och bor i Sjöbo? Då vill vi veta vad du tycker!

Enkät för föräldralediga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Sjöbo tätort

På kartan nedanför ser du vilka områden som räknas in i Sjöbo tätort.

Kartbild över Sjöbo tätort
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2023