Illustrationer från Sjöbo kommun

Pågående fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Stadsbyggnadsförvaltningen på Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort. Planen är en samlad strategi för hur byggd miljö, mark- och vattenområden ska användas och utvecklas idag och i framtiden.

I arbetet med att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen kan du som bor i kommunen bidra med dina tankar om den framtida utvecklingen i en så kallad medborgardialog. Genom dialogen kan du påverka beslut om ditt närsamhälle. Sjöbo kommun kommer att ta tillvara på alla åsikter som kommer in, men vi kan inte garantera att allt kommer att användas i den slutgiltiga planen.

Träffa oss och prata om Sjöbo tätort!

Vid tre tillfällen kommer vi att ha öppna dialogmöten:

  • 7 december kl.18-20 på Sjöbo bibliotek
  • 8 december kl.18-20 på Sjöbo bibliotek

Dela din åsikt i dialogkartan

Vad tycker du är bra och vad tycker du kan bli bättre i Sjöbo tätort? Markera på kartan i länken nedan!

Det här är Sjöbo tätort

På kartan nedanför ser du vilka områden som räknas in i Sjöbo tätort.

Kartbild över Sjöbo tätort
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2022