Illustrationer från Sjöbo kommun

Pågående fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort. Planen är en samlad strategi för hur byggd miljö, mark- och vattenområden ska användas och utvecklas idag och i framtiden.

Medborgardialog

I processen med att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen för Sjöbo tätort kan du som bor i Sjöbo kommun bidra med dina tankar om den framtida utvecklingen i en så kallad medborgardialog. Genom dialogen kan du påverka beslut om ditt närsamhälle. Sjöbo kommun kommer att ta tillvara på alla åsikter som kommer in, men vi kan inte garantera att allt kommer att användas i den slutgiltiga planen. Medborgardialogen kommer att starta i slutet på april 2022 och pågå fram till årskiftet, i olika former.

Enkät och fototävling

Vi kommer att börja arbetet med medborgardialogen med en enkät där du kan rösta om vilka saker du tycker är viktigast att prata om när vi ska diskutera Sjöbo tätorts framtida utveckling. Samtidigt kommer det att pågå en fototävling där du kan skicka in en bild på Sjöbo tätorts bästa plats.
Inledande enkät inför medborgardialog

Fototävling

Det här är Sjöbo tätort

På kartan nedanför ser du vilka områden som räknas in i Sjöbo tätort.

Kartbild över Sjöbo tätort
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Sidan publicerad av: Louise Quistgaard
Bygga, bo och miljö