Behörighet, urval och prioritering

Du kan söka till Vuxenutbildningen i Sjöbo kommun:

1. Om du är folkbokförd i Sjöbo kommun. Är du folkbokförd i annan kommun kontaktar du din hemkommun och söker via den.
Läs mer här om hur det funkar att studera i annan kommun.

2. Från 1/7 det år du fyller 20 år eller om du slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis).

3. Om du har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Dispens från krav 2 kan göras av rektor om det finns särskilda skäl. Ta kontakt med studie-och yrkesvägledare som hjälper dig med dispensansökan.

Det finns ingen platsgaranti för Vuxenutbildningen. Om inte alla sökande kan antas måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kommunen beslutar vilka sökande som antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget. Vid urval till yrkesutbildning vägs även svag ställning på arbetsmarknaden in i bedömningen.

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett behöver vi få in dina tidigare betyg. Du kan antingen maila dem till komvux@sjobo.se eller skicka in papperskopior till Sjöbo Utbildningscentrum, Verkstadsgatan 2A, 275 39 SJÖBO.

Urval

Urval till vuxenutbildningens teoretiska kurser görs enligt:
Förordning 2011:1108 om Vuxenutbildning 3 kap 7§

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som:
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering
3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Urval till vuxenutbildningens yrkesutbildningar görs enligt:
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

10§ Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska istället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.
Beslut om mottagning går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklaga beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan.

Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem. Vissa delar av de personuppgifter vi behandlar om dig delas med de utbildningsanordnare vi köper tjänster av. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2022