Behörighet, urval och prioritering

Det finns vissa krav du måste uppfylla för att kunna söka till vuxenutbildningen. Här finns all information du behöver veta.

Du kan söka till vuxenutbildningen i Sjöbo kommun

1. Om du är folkbokförd i kommunen. Är du folkbokförd i annan kommun kontaktar du din hemkommun och söker via den.
Att studera i annan kommun

2. Från 1/7 det år du fyller 20 år eller om du slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis).

3. Om du har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Dispens från krav 2 kan göras av rektor om det finns särskilda skäl. Ta kontakt med studie-och yrkesvägledare som hjälper dig med dispensansökan.

Det finns ingen platsgaranti för Vuxenutbildningen. Om inte alla sökande kan antas måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, se nedan.

Kommunen beslutar vilka sökande som antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget. Vid urval till yrkesutbildning vägs även svag ställning på arbetsmarknaden in i bedömningen.

Urval

Urval till vuxenutbildningens teoretiska kurser görs enligt:
Förordning 2011:1108 om Vuxenutbildning 3 kap 7§

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som:
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
3. är eller riskerar att bli arbetslös,
4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.
Beslut om mottagning går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklaga beslut angående antagning vuxenutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan.

Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem. Vissa delar av de personuppgifter vi behandlar om dig delas med de utbildningsanordnare vi köper tjänster av. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Läs mer om hur Sjöbo kommun behandlar dina personuppgifter här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024