Omgivningsstörning djur

Det är polisen som har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”.

Polisen ska alltid kontaktas när någon anser att en hund- eller kattägare inte har tillräcklig uppsyn över sitt djur.
Länsstyrelsen är ansvarig för djurskydd och tillsyn medan Jordbruksverket ger tillstånd för verksamheter med hund och katt.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsens djurskyddsenhet 010-224 10 00
Polisen 114 14

Kontakta ägaren om du störs av husdjur som till exempel hundar eller katter. När det gäller vilda djur är det i första hand fastighetsägarens ansvar att förebygga och åtgärda eventuella problem, genom att till exempel hålla rent för att undvika skadedjur eller göra det svårt för fåglar att bygga bo.

Läs mer om sällskapsdjur och hållande av dessa under på vår sida ”Sällskapsdjur”. Hållande av vissa djur kräver tillstånd av Sjöbo kommun.

Sällskapsdjur

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024