Omgivningsstörning djur

Foto på fåglar som flyger

Det är polisen som har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”. Därför hänvisar vi vidare till polisen när någon anser att en hund- eller kattägare inte har tillräcklig uppsyn över sitt djur. Länsstyrelsen är ansvarig för djurskydd och tillsyn medan Jordbruksverket ger tillstånd för verksamheter med hund och katt.

Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsenhet på 010-224 10 00 alternativt Polisen på telefonnummer 114 14.

Läs mer om sällskapsdjur och hållande av dessa under på vår sida ”Sällskapsdjur”

Sällskapsdjur

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar. De som har klagomål på störningar från fåglar bör i första hand kontakta fastighetsägaren.

Råkor på allmän platsmark

En inventering av råkornas bon på allmän platsmark görs i april varje år på uppdrag av tekniska nämnden. Inventeringen är ett underlag för att se utvecklingen av råk-kolonierna och om och var det behöver sättas in åtgärder. Under ordinarie jaktperiod har kommunens viltvårdare i uppdrag att bevaka kolonierna och föreslå åtgärder enligt jaktlagstiftningen.

Råkor på privat mark

Om råkkolonierna är på privat mark är det fastighetsägaren som själv svarar för och bekostar åtgärder inom jaktlagstiftningen. Observera att det krävs skottlossningstillstånd från polisen för att avlossa vapen inom detaljplanerat område.

Att lägga ut mat till fåglar på balkong eller mark nära hyresfastighet kan orsaka olägenhet i omgivningen genom fåglarnas spillning. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som exempelvis råttor, till fastigheten. Om hyresvärden tillåter kan utfordring för småfåglar anordnas med till exempel fröautomat. Tänk på att utfodringsplatsen bör placeras en bit från huset och hållas iordning. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.


Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2022