Omgivningsstörning djur

Det är Polisen som har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”. Därför hänvisar vi vidare till polisen när någon anser att en hund- eller kattägare inte har tillräcklig uppsyn över sitt djur. Länsstyrelsen är ansvarig för djurskydd och tillsyn medan Jordbruksverket ger tillstånd för verksamheter med hund och katt.

Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsenhet på 010-224 10 00 alternativt Polisen på telefonnummer 114 14.

Läs mer om sällskapsdjur och hållande av dessa under Djur Lantbruk - Sällskapsdjur

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar. De som har klagomål på störningar från fåglar bör i första hand kontakta fastighetsägaren.

Råkor på allmän platsmark
En inventering av råkornas bon på allmän platsmark görs årligen på uppdrag av tekniska nämnden i april månad.
Inventeringen är ett underlag för att se utvecklingen av råk-kolonierna och om och var det behöver sättas in åtgärder.
Ordinarie jaktperiod är augusti – februari, då har kommunens viltvårdare uppdrag att bevaka kolonierna och föreslå åtgärder.

Råkor på privat mark
Om råkkolonierna är på privat mark är det fastighetsägaren som själv svarar för och bekostar åtgärder inom jaktlagsstiftningen. Observera att det krävs skottlossningstillstånd för att avlossa vapen inom detaljplanerat område.

Att lägga ut mat till fåglar på balkong eller mark nära hyresfastighet kan orsaka olägenhet i omgivningen genom fåglarnas spillning. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som exempelvis råttor, till fastigheten. Om hyresvärden tillåter kan utfordring för småfåglar anordnas med till exempel fröautomat. Tänk på att utfodringsplatsen bör placeras en bit från huset och hållas iordning. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.


Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2021
Sidan publicerad av: Anna Lidholm
Bygga, bo och miljö