Så arbetar vi

Avdelningar

På Bjärsjölagårds förskola finns det två avdelningar: Stjärnor och Solar. Stjärnorna delas upp i stjärnor och kometer utefter ålder vid till exempel olika aktiviteter.

Verksamhetsidé

På Bjärsjölagårds förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Det innebär att vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen, och varandra som pedagoger, kring det som händer under de olika aktiviteterna som sker i barngruppen. En viss del av dokumentationen finns tillgänglig för föräldrar att se.

Vision

"På Piratens förskolor så möts alla med respekt!
Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Piratens förskolor känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas. Att lyckas är att veta att man har gjort sitt bästa.
På Piratens förskolor så vet jag vad som förväntas av mig, jag vet hur jag ska lära mig, vad jag ska lära mig och varför jag lär mig olika saker.
Jag går alltid med glädje till min förskola."

Mål

Prioriterade mål inför 2018. På Piratenområdets förskolor:

  • arbetar man med ett väl fungerade systematiskt kvalitetsarbete.
  • arbetar alla pedagoger med pedagogisk dokumentation.
  • känner sig barn, vårdnadshavare och personal inkluderade i verksamheten.

Projekt/Temaarbete

Under året på förskolan arbetar vi med övergripande teman kopplade till vår lokala arbetsplan och mindre eller större projekt.

Inskolning

På Bjärsjölagårds förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning.
Föräldraaktiv inskolning innebär att ni som föräldrar/vårdnashavare är delaktiga i ert barns inskolning och deltar i de olika aktiviteterna som sker under inskolningen. En ansvarspedagog ur barnets grupp kommer att ha huvudansvaret för ert barn under inskolningen. Inskolningsperioden sträcker sig över 14 dagar. Ni som föräldrar/vårdnadshavare är med den första veckan. Fem dagar är avgiftsbefriande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2023