Linnéstugans förskola

Linnéstugans förskola erbjuder barnen föränderliga lärmiljöer, där barnen har möjlighet att mötas och uppmuntrar till dialog mellan barnen. I mötet mellan barn, material och rum utmanas barnen och lärmiljön växer fram och förändras hela tiden utifrån barnens behov. Vi inspireras av Reggio-Emilia och tror på det kompetenta barnet med en inre drivkraft att utforska sin omgivning som skapar ett lärande för barnet.

Förskolan ligger inbäddad i ett villaområde med en fantastisk natur runt hörnet med närhet till Linnéparken, Åsumsån och Stenänga, ett större naturområde. Stora grönytor att tillgå, härliga skogsdungar och långa cykelbanor där miljön skapar en god lärmiljö som fängslar, förundrar, utmanar och stödjer barnets utveckling.

Här arbetar specialpedagog, förskollärare och barnskötare tillsammans. Linnéstugan har fyra entréer Grön, Röd, Blå och Gul. På Grön och Röd entré går de äldre barnen och på Blå och Gul de yngre barnen.

På Linnéstugans förskola finns även kommunens verksamhet för barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid.

Om du vill besöka oss

Om ni är nyfiken på vår verksamhet och vill besöka förskolan, kontakta oss via
0416-272 05 för att boka in er på någon av våra planerade visningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020