Så arbetar vi

På Linnéstugans förskola arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt med lärmiljöer som genomsyrar förskolan. Lärmiljöer skapas där den undervisande leken förbryllar, roar och utmanar barnen i sitt lärande. Barnen är aktiva aktörer som möts, leker och lär tillsammans.

Det är barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter samt Skolverkets mål för förskolan som påverkar valet av projekt och dess utveckling i det projekterande arbetssättet. Projektets inriktning ringlar som en bäck genom de olika lärmiljöerna som genomsyrar förskolan.

Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen är grunden för förskolan utvecklingsarbete. förskolornas arbete utgår från Läroplanen för förskolan, lokala politiska mål, Fokus 2020, resultaten av barn- och föräldraenkäter (trivsel och brukarenkäten) och övriga mål i de nationella styrdokumenten.

Utvecklingsplan Centrumsförskoleenhet , 248.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetslöfte

Inom enheten finns ett framarbetat verksamhetslöfte, detta har sin utgångspunkt i ovanstående måldokument och är förskolornas viljeinriktning med sitt förhållningssätt och arbete med barnen.

Verksamhetslöfte , 58.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2023