Så arbetar vi

På Linnéstugans förskola arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt med lärmiljöer som genomsyrar förskolan. Lärmiljöer skapas där den undervisande leken förbryllar, roar och utmanar barnen i sitt lärande. Barnen är aktiva aktörer som möts, leker och lär tillsammans.

Det är barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter samt Skolverkets mål för förskolan som påverkar valet av projekt och dess utveckling i det projekterande arbetssättet. Projektets inriktning ringlar som en bäck genom de olika lärmiljöerna som genomsyrar förskolan.

Lokal arbetsplan

Lokala arbetsplanen är grunden för förskolan utvecklingsarbete. förskolornas arbete utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, lokala politiska mål, Fokus 2020, resultaten av barn- och föräldraenkäter (trivsel och brukarenkäten) och övriga mål i de nationella styrdokumenten.

Lokal Arbetsplan 2018 (PDF-dokument, 678 kB)

Verksamhetslöfte

Inom enheten finns ett framarbetat verksamhetslöfte, detta har sin utgångspunkt i ovanstående måldokument och är förskolornas viljeinriktning med sitt förhållningssätt och arbete med barnen.

Verksamhetslöfte (PDF-dokument, 107 kB)

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Sidan publicerad av: Jenny Kensgård Hallström