Trätofflans förskola

Trätofflans förskola ligger i Vollsjö. I anslutning till förskolan finns Vollsjö skola med klasserna F-6 samt Vollsjö fritidshem. I byggnaden finns också byns kommunala bibliotek.

På Trätofflans förskola är cirka 35 barn inskrivna. Barnen är indelade i två grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen och Blomgruppen med de äldsta barnen.

Vi arbetar aktivt med barns inflytande. Som ett led i detta är pedagogisk dokumentation en central del av arbetet. Tillsammans med barnen dokumenterar och reflekterar vi över olika saker som vi möter i vår vardag

Att arbeta med hållbar utveckling tillsammans med barnen är viktigt för oss på Trätofflans förskola. Tillsammans med barnen pratar vi om vår miljö och hur vi alla är ansvariga att ta hand om den. Barnen är delaktiga i vardagen där sopsortering och återanvändning är något vi alla måste hjälpas åt med.

Aktuellt på Trätofflans förskola

Följ oss gärna på Facebook!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2023