Så arbetar vi

Avdelningar

På Trätofflan är barnen indelade i två grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen och Blomgruppen med de äldsta barnen. Vi är indelade i våra grupper mellan klockan 9-12, resten av dagen hjälps vi åt tillsammans.

Vår vision

På Trätofflans förskola möts alla med respekt! Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Trätofflans förskola känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas.

Teman

Detta året kommer vi att ha fokus på matematik på Trätofflans förskola. Vi kommer att använda oss av litteratur för att synliggöra att matematiken finns överallt omkring oss. Med detta tillvägagångssätt hoppas vi att öka och nyansera kunskapen och förståelsen för vår omvärld. Vi strävar efter att tillsammans med barnen hitta nya sätt att undersöka och förstå vår värld. Vår ambition är att vi tillsammans kan tillägna oss både kunskap om matematik samt matematiska begrepp som vi kan bära med oss som en naturlig del av vår förståelse av vår omvärld.


Vårt systematiska kvalitetsarbete

I vårt arbete med barnen utgår vi ifrån läroplanens riktlinjer. Det livslånga lärandet ska bygga på lust, glädje och nyfikenhet. På Trätofflan utgår vi ifrån varje individs intresse och erfarenhet då vi planerar vår verksamhet. Vi upprättar varje år en utvecklingsplan som vi efteråt följer upp och utvärderar.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021