Så arbetar vi

Vollsjö skola ligger i norra delen av Sjöbo kommun och tillhör Piratenområdets rektorsområde.

Här finns cirka 190 elever i förskoleklass och grundskola 1-6. Området har två arbetslag som arbetar med årskurserna F-3 och 4-6 där fritidshemmet är en integrerad del. På skolan finns också Trätofflans förskola och ortens biblioteksfilial.

Skolutveckling bedrivs av förstelärare, lärare, elevstödssamordnare, skolsekreterare och rektor. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolans elevstödssamordnare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, speciallärare och rektor.

I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling , 247.5 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vår verksamhet och vilka mål vi arbetar efter att uppnå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023