Kommunens ekonomi

Här publicerar vi kommunens budget, samt uppföljning av hur innevarande år gått och hur förra året gick (årsredovisning och delårsrapporter).

Här kan du också se hur medborgarnas skattepengar används och vilka kommunala bolag samt föreningar/stiftelser som förvaltas hos kommunen.

Budget - Så ska pengarna användas

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den visar hur pengarna ska användas under kommande år.

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige året innan. Vanligtvis fastställs den i juni men valår fastställs den istället efter att de nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige har tillträtt. 2022 års budget fastställdes i juni 2021.

Budget 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Budget 2021länk till annan webbplats

Budget 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Budget 2019

Budget 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Budget 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Budget 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsredovisning och delårsrapporter - följer upp och utvärderar

Budgeten följs upp i två delårsrapporter per år och i en årsredovisning per år. Här redovisas om det ekonomiska resultatet och målen har nåtts.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Innehållet i en årsredovisning är reglerat i lagen om kommunal redovisning. Rapporten ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet.

Årsredovisning 2021länk till annan webbplats

Årsredovisning 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över perioden. Kommunen upprättar två delårsrapporter per år. Delårsrapport 1 avser perioden januari-april medan delårsrapport 2 avser perioden januari till augusti. Innehållet i en delårsrapport är delvis reglerat i lagen om kommunal redovisning. Delårsrapporten ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet. I delårsrapporterna görs också en prognos över hela årets resultat.

Den visar också kommunens bolag och kommunalförbund ekonomiska resultat.

Delårsrapport 1, 2022

Delårsrapport 2, 2021

Delårsrapport 1, 2021

Delårsrapport 2, 2020

Delårsrapport 1, 2020

Delårsrapport 2, 2019

Delårsrapport 1, 2019

Delårsrapport 2, 2018

Delårsrapport 1, 2018

Delårsrapport 2, 2017

Delårsrapport 1, 2017

Revisionen granskar

Rapporteringen till medborgare granskas av behöriga revisorer. Under rubriken Kommunrevision finns både en beskrivning över hur arbetet bedrivs samt de senaste rapporterna från kommunens revisorer. När det gäller delårsrapporterna granskas endast Delårsrapport 2 av kommunens revisorer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2022