Lillgårdens förskola

Uppmuntrar möten och dialog

Lillgårdens förskola erbjuder barnen föränderliga lärmiljöer, där barnen har möjlighet att mötas och uppmuntrar till dialog mellan barnen. I mötet mellan barn, material och rum utmanas barnen och lärmiljön växer fram och förändras hela tiden utifrån barnens behov. Vi inspireras av Reggio-Emilia och tror på det kompetenta barnet med en inre drivkraft att utforska sin omgivning som skapar ett lärande för barnet.

Förskolan har en fantastisk gård. Stora grönytor att tillgå, härliga skogsdungar och långa cykelbanor där miljön skapar en god lärmiljö som fängslar, förundrar, utmanar och stödjer barnets utveckling.

Här arbetar specialpedagog, förskollärare och barnskötare tillsammans. Lillgården består av två arbetslag Stora Blå och Lilla Blå. På Stora Blå går de yngre barnen och på Lilla Blå de äldre barnen.

Förskolan ligger centralt med närhet till bibliotek, Malenas park och Möllers mosse, en närmiljö som ger ytterligare möjlighet till upplevelser.

Kontakt och besök

Om ni är nyfiken på vår verksamhet och vill besöka förskolan, kontakta oss via
0416-272 05 för att boka in er på någon av våra planerade visningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2022