Föräldrasamverkan

Föräldramöte erbjuds en gång om året, då förskolans pedagoger berättar om verksamheten och dess innehåll. En gång per läsår erbjuds varje barn utvecklingssamtal.

Vi bjuder även in till en familjekväll i maj månad. Innehållet på våra familjekvällar varierar men syftet är att det ska finnas möjlighet att prata och umgås med varandra i barnens miljö på förskolan.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta oss på förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018