Maskbo

Föräldraaktiv inskolning

FÖRÄLDRAAKTIV INSKOLNING
Lpfö18: Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrar och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnets familj.

På Lövestad förskola använder vi oss av Föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder och ditt barn är delaktig under ett par heldagar. Inskolningsmetoden kallas även tredagar-inskolning men vi har valt att använda begreppet Föräldraaktiv inskolning för att inte lägga fokus på att det ska vara just tre dagar, samt att förstärka synen på att föräldern ska vara aktiv med sitt barn under inskolningen.

Med föräldraaktiv inskolning menar man att en förälder eller någon annan, för barnet, viktig person är med sitt barn på förskolan under tre efterföljande dagar. De tre dagarna är längre än man ser i mer traditionell inskolning. Under inskolningen är föräldern med sitt barn under alla situationer på förskolan.

Den fjärde dagen lämnas barnet hos oss pedagoger och vi ser helst ett tydligt och kort hejdå från föräldern. Inskolningen fortsätter sedan under ytterligare ett par dagar så att barnet känner sig tryggt och har kommit in i förskolans olika rutiner. Dessa dagar ska förälder vara lätt tillgänglig och snabbt kunna komma till förskolan om det behövs.

Så här ser upplägget ut:

  • Dag ett och två: kl. 9.00 -13.30, förälder med under hela vistelsen
  • Dag tre: kl. 9.00-13.30, förälder med fram till middag.
  • Dag fyra: kl.9.00-13.30, förälder med cirka 0,5-1 timme
  • Dag fem: kl. 9.00-13.30, barnet är där själv.

Vi har valt att ha inskolningsdagarna förlagda torsdag till onsdag. Anledningen till detta är främst att inskolningsdagarna då direkt följs av en ”vanlig” lämningsdag, det blir ett flöde i den nya rutinen. Tidigare hade vi inskolning måndag till fredag. Då bröts flödet av en helg för att sedan starta upp efter några dagars ledighet med första vanliga lämningen.

En stor fördel med denna metod är att barnet har gott om tid på sig att bli tryggt i miljön, med de nya kompisarna och med oss pedagoger innan mamma eller pappa säger hejdå. Ytterligare en fördel är att Ni som föräldrar får en helt annan inblick i hela förskolans verksamhet och lär känna oss pedagoger på ett naturligt och otvunget sätt.

För att skapa en trygg relation till föräldrar och barn under inskolningen strävar vi efter att det ska vara:

  • Tydligt. Under inskolningen är det du som förälder som tar hand om ditt barn. Byter blöjor, klär på och av, hjälper till vid matsituationer och så vidare.
  • Otvunget. Inskolningspersonalen finns i er närhet och tar kontakt med barnet när tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet från föräldern.
  • Tryggt/Accepterat. Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas utan att vara tillsammans med oss.

Vi har använt oss av denna typ av inskolning ett tag och fått mycket god respons från föräldrar som inskolat sina barn på detta sätt. De känner sig delaktiga i barnens vardag på ett bra sätt och att de fått en fin insikt i hur vi jobbar på förskolan.

Välkommen till oss på Lövestad förskola! 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2020