Barn som leker bland träd och buskar.

Utflykt till Oran.

Tofta förskola

Tofta förskola ligger belägen i naturskönt villaområde i närheten av centrala Sjöbo. Vi har gångavstånd till bibliotek, olika lekplatser och fina strövområden i Oran.

På Tofta förskola har vi äldre-, mellan- och yngrebarnsavdelningar. Vi arbetar med åldershomogena barngrupper. Yngrebarnsavdelningen Fören, mellanbarnsavdelningen Ankaret och äldrebarnsavdelningen Aktern.

Mentorskapet delas av en grupp pedagoger. Våra föräldrars och barns upplevelse av vår förskola är "den lilla förskolan i den stora". Organisationen av förskolan möjliggör att pedagogerna kan anpassa verksamheten efter barnens behov och intressen och att barn och föräldrar känner sig inkluderade i verksamheten. Tofta förskola är en förskola för utveckling och lärande.

Vi som arbetar på Tofta förskola är förskolechef, specialpedagog, förskollärare, barnskötare, förskolesekreterare, intendent, vaktmästare, kock och lokalvårdare.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Läroplan för förskolan Lpfö 98/10)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2022