Om oss

Geografiskt är Grimstofta förskoleenhet fördelad på fyra enheter belägna inom Sjöbo tätort; Blockflöjtens förskola, Tofta förskola, Lergökens förskola och Sjöbo kommuns pedagogiska omsorg (tre dagbarnvårdare). Grimstofta förskoleenhet har tillsammans cirka 180-200 barn i sina verksamheter.

Tofta förskola är indelat i tre avdelningar, Förens avdelning för de yngre barnen, Ankarets avdelning för mellanbarnen och Akterns avdelning för äldre barnen. De tre avdelningarna är indelade i åldershomogena grupper. På Fören finns Grodor och Sälar. På Ankaret finns Grön grupp. På Aktern finns Rosa och Blå grupp.

Barnen är uppdelade i dessa grupper främst under förmiddagarna, övrig tid är man tillsammans allihop på respektive avdelning.

Våra lärmiljöer är ständigt föränderliga utifrån barnens behov och intressen.

På Tofta förskola har vi utemiljö både på framsidan och baksidan av huset. På framsidan har vi en mindre gård med sandlådor, rutschkana, en buss barnen kan leka med, hopp-hagar, äppelträd, trädgårdsland och bänkar. Där har vi också mycket sol och där brukar oftast vara väldigt vindstilla.

På baksidan har vi en större gård till vårt förfogande. Där finns en gräsmatta där barnen kan spela fotboll och leka lekar, en träddunge, lek vid björkarna, cykla på våra cykelbanor där de kan cykla igenom biltvätten. Vi har även sandlådor, gungor och utekök för lek. På baksidan finns även en grillplats.

På hösten brukar vi ordna en fixarkväll där vi tillsammans med föräldrar hjälps åt att utforma vår gård efter vår barngrupps behov och intresse.

För de barn som sover, erbjuder vi ett sovdäck i ett inglasat uterum, där barnen sover i en personlig sovsäck med sele som förskolan tillhandahåller.

Kuddar, filtar med mera får gärna tas med hemifrån så barnen även har något personligt när de ska sova. Fungerar inte sovdäcket för just ditt barn, så hittar vi tillsammans en annan lösning.

Tider och rutiner

Tofta förskola har öppet mellan klockan 6:00-18:00.

  • Frukost serveras klockan 7:30.
  • De olika åldersgrupperna har sina "möten/samlingar" klockan 9:00 där frukt erbjudes.
  • Lunch serveras klockan 11:00 på Fören, 11:30 på Ankaret och Aktern.
  • Mellanmål serveras klockan 14:00 på Fören, 14:30 på Ankaret och Aktern.
  • Sammanslagning mellan Fören, Ankaret och Aktern sker på morgnar från cirka klockan 6:00-7:30 på Fören. Klockan 7:30 öppnas Aktern och cirka 8:15 öppnas även Ankaret.
  • På eftermiddagar sker sammanslagning från klockan 16:30-18.00 inne på Fören.

Några veckor under sommarmånaderna, samt under julen är Tofta förskola sammanslagna med övriga förskolor i Grimstoftas förskoleenhet. På vilken förskola sammanslagningen sker kan variera beroende på barnantal.

Måltider

Vi har ett eget kök med en kock som nästan lagar all vår mat på förskolan från grunden.
Köket serverar frukost, lunch och mellanmål i våra respektive restauranger. Barnen som är i Oran i veckorna får sin mat transporterad dit från Färsingskolan.

Förskolans matsedel finns tillgänglig via appen "Skolmaten".

Om ert barn behöver specialkost på grund av exempelvis allergier så kontakta förskolans personal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2020