Eleverna har undervisning ute i naturen.

Undervisning ute. Med hjälp av professor Ava på Storkakademien fick eleverna perspektiv på människans (inte så långa) tid på Jorden.

Så arbetar vi

På Emanuelskolan har vi en varierad undervisning och ett flexibelt förhållningssätt till lärande. Vi fokuserar på elevens styrkor och har ett positivt förhållningssätt, där vi ser möjligheter och lösningar. 

Skolan har ett arbetslag som arbetar med årskurserna F-3 och ett arbetslag med årskurserna 4-6 .

På skolan finns även fritidsverksamhet.

Vår vision

På Emanuelskolan är eleverna trygga och trivs. Till Emanuelskolan kan man komma som man är och man utvecklas som individ och stimuleras på sin nivå. Både elever och personal känner tillhörighet och gemenskap på Emanuelskolan. Här har vi en varierad undervisning och ett flexibelt förhållningssätt till lärande. Det är meningsfullt att vara i skolan. Vi fokuserar på elevens styrkor och har ett positivt förhållningssätt, vi ser möjligheter och lösningar. På Emanuelskolan har eleverna en tro på sig själva, sin förmåga och sin framtid. Här har eleverna rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Då vi alla är olika bemöts alla utifrån sina förutsättningar. Alla känner tillit till de vuxna på skolan. På Emanuelskolan är alla elever delaktiga och äger sin egen lärprocess.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023