Stöd, hälsa och trygghet

Vi arbetar aktivt för att alla elever ska känna sig trygga och trivas. På Emanuelskolan har eleverna rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. 

Skolsköterska

Caroline Persson är skolsköterska på Emanuelskolan, Grundsärskolan och samverkansgruppen. Caroline har öppen mottagning måndag och fredag förmiddag.

Kontakt skolsköterska

E-post Caroline Persson

Mer information elevhälsa

Elevhälsa, mer information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023