Stöd, hälsa och trygghet

Färsingaskolan

Skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor både i och utanför den egna gruppen.

Vi ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper. Vi ska också visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

I Färsingaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs hur skolan ska arbeta med detta. Planen utvärderas och revideras årligen.

Färsingaskolans vision och värdegrund

På Färsingaskolan bemöts alla med respekt. Personalen lär känna eleverna och deras förmågor samt uppmuntrar framsteg. Varje individ ges möjlighet att utveckla tålamod, uthållighet, handlingskraft och ansvarstagande för att på så sätt skapa motivation och framtidstro.

Ovanstående vision och värdegrund ska genomsyra verksamheterna och ligga till grund för allt arbete på Färsingaskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023