Inskolning

Inskolningen är viktig för att barnet ska vänja sig vid sin nya miljö -förskolan. Den är också viktigt för att du som förälder ska få ta del av det som kommer att bli en del av ditt barns vardag.

Att börja förskolan är ofta en ny upplevelse för både barnet och dig som förälder. Vi som arbetar på förskolan är vana vid inskolning och vet att det kommer att gå bra – men att alla barn och föräldrar har olika behov. Vi kommer att göra allt vi kan för att ditt barn ska få en så bra inskolning som möjligt.

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning på Lillgårdens förskola vilket innebär, att under inskolningen kommer du som förälder finnas med och ha en aktiv roll. Inskolningen sker från den dagen som barnet blivit placerat i förskolan. Vi erbjuder alltid ett uppföljningssamtal efter ca två-tre månader efter det att inskolningen är avslutad.

I den föräldraaktiva inskolningen är du som förälder tillsammans med ditt barn med i alla moment och situationer. Första inskolningsdagen är ni på förskolan 1,5 h. Dag två till fyra är ni på förskolan klockan 09:30-13:30.

Det är vår uppgift att se till att du, som förälder vet vad som kommer att ske under dagen. Det är viktigt att vi har aktiviteter så att ditt barn får en naturlig kontakt med pedagoger och barn, vilket skapar tillit och förtroende.

Under de tre första dagarna är det du som förälder som ansvarar för ditt barn, vilket innebär att ni:

  • är med vid på -och avklädning när vi ska gå ut/in
  • deltar i aktiviteterna som erbjuds under dagen
  • sitter med vid måltider
  • byter blöjor på ditt barn
  • lägger/vilar med ditt barn

Att vara delaktig skapar trygghet för både dig som förälder och för ditt barn. När du är med i alla moment tillsammans med ditt barn får du insyn i ditt barns vardag på förskolan. Du får en inblick i den pedagogiska verksamheten och alla rutinsituationer. Du får kontakt med de andra barnen och du vet då vem ditt barn pratar om hemma. Du kan dela ditt barns vardag på ett helt annat sätt och det skapar trygghet. Personalen och du lär känna varandra och du lär känna förskolan vilket kan skapa samhörighet, delaktighet och engagemang. Tillsammans skapar vi en trygg atmosfär för dig och ditt barn under inskolningen så att det går bra för er båda när det är dags för lämning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019