Fritidshemmet på Lövestad skola

Vår verksamhet präglas av värdegrundsarbete, lek, rörelse, skapande och utevistelse. Vi erbjuder aktiviteter, både fria och strukturerade, för att barnen ska få en meningsfull och lustfylld fritid.

Vi arbetar för att barn och föräldrar ska känna sig trygga med och i verksamheten.

Vi ger barnen möjlighet att LEKA och vara delaktiga i vad som ska ske i verksamheten genom regelbundna fritidsråd.

Vi arbetar mycket med våra sociala mål, till exempel ansvar, respekt, hänsyn och språk.

En vanlig vecka kan bestå av fritidsråd och KRAFT, bakning, cykling, skapande, musik, utflykt till närliggande område, ordna mellanmål, dator, playstation, rörelselekar i gymnastiksal eller utomhus, biblioteksbesök med mera. Aktiviteterna kan skilja sig beroende var verksamheten är förlagd.

Ni kan nås oss på telefon: 0416 - 270 59 och om vi är ute så på mobil nr: 0733-53 13 10.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023