Stöd, hälsa och trygghet

Tillsammans

Tillsammans med förskolans personal har vi tagit fram en gemensam värdegrund för hela vårt område. Denna genomsyrar vår verksamhet och vårt sätt att bemöta varandra.

Vi har även en plan mot kränkande behandling och diskriminering som vi arbetar med i vår verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023