Foto: Lina Karna Kippel

Så arbetar vi

Trygghet, respekt, empati, öppenhet och bemötande samt förståelse för olikheter är honnörsorden i Östra Färs enhetens värdegrund. Vi visar det genom att låta barnen ta ansvar och vara delaktiga i sitt lärande. Vi skapar trygghet genom tillit, fasta rutiner och mentorskap. Du kan läsa mer om detta i vår Lokala kvalitetsplan.

Du kan även läsa mer om vår verksamhet på vår blogg!

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin