Fritidshem/skolbarnomsorg

Sandbäcksskolans fritidsverksamhet består av barn från förskoleklass till och med årskurs 6, vars föräldrar arbetar eller är studerande.

Det är viktigt för oss att barn och föräldrar känner sig delaktiga och trygga med fritidsverksamheten.

Vi erbjuder dagligen aktiviteter som barnen kan välja att delta i, både fria och strukturerade. Exempel på aktiviteter är: spela spel, idrott, iPad-tid samt skapande aktiviteter. Det är viktigt att barnen känner frihet att själva ha möjlghet att välja aktivitet , då fritidstiden är ett komplement till hem, skola och barnens fritid.

Var tredje vecka är det fritidsråd, där fritidsbarnen kan påverka sitt fritids och dess innehåll av aktiviteter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Sidan publicerad av: Angelica Willyson