Fritidshem/skolbarnomsorg

Sandbäcksskolans fritidsverksamhet består av barn från förskoleklass till och med årskurs 6, vars föräldrar arbetar eller är studerande. Våra avdelningar är Havet(åk F-1), Himlen(åk 2-3) och Galaxen(åk 4-6).

Det är viktigt för oss att barn och föräldrar känner sig delaktiga och trygga med fritidsverksamheten.

Varje eftermiddag erbjuder vi aktiviteter för barnen, både fria och strukturerade: utevistelse, idrottshallen, skapande, bygglek med mera.

Fritidsverksamheten bygger på variation och barnens intressen, den är ett komplement till hem och skola.

Sandback fritids
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2022