Skolråd, elevråd och föräldrasamverkan

Elevrådet leds av rektor och består av två representanter från varje klass. På elevråden ges aktuell information, eleverna tar upp synpunker från klassråden och det förs diskussioner om trygghet och trivsel. Elevråd  hålls vid tre tillfällen per termin.

Skolrådet leds av rektor och består av en till två vårdnadshavare från varje årskurs. Här delges aktuell information från skolan. Det ges möjlighet att diskutera aktuella frågor, ge synpunkter på förslag från skolan samt lyfta frågor som är av intresse för vårdnadshavare och elever. Skolrådet  hålls vid två till tre tillfällen per termin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Sidan publicerad av: Angelica Willyson