Så arbetar vi

Skolans paraplymål är ”Tillgänglig undervisning” innehållande:
Barn gör rätt om vi ger dem rätt förutsättningar (förhållningssätt inspirerat av Ross Greene), ämnesövergripande elevnära undervisning där KASAM skapas samt att elevhälsan börjar i klassrummet.
I familjeförförvaltningen pågår en omfattande kompetenssatsning för personalen i PBS -Positivt beteendestöd. Det är ett 3-årigt projekt, främst riktad till grundskolan som ska ge lugnare skolmiljö och bättre studieresultat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2022