Så arbetar vi

På Storkskolan är vi uppdelade i två arbetslag.

Våra skoltider

Skoltider är måndagar 08:00-12:00, tisdag-fredag 08:00-14:00.
Utöver det har vi fritidsverksamhet igång på morgonen mellan kl. 06:00-08:00 och efter skoldagens slut, måndagar 12:00-18:00 och tisdag-fredag 14:00-18:00.

Varje pedagog i F-3 är mentor för en grupp elever. Mentorsgrupperna bygger på årskurserna. På så vis kommer värdegrundsarbetet att föras i den grupp där man har sitt arbete under större delen av arbetsveckan. Skolarbetet och arbetet med att öka tryggheten blir därigenom integrerade delar av elevernas vardag.

Kontaktuppgifter

F-klass
britt.lantz@edu.sjobo.se
bengta.nilsson@edu.sjobo.se

Årskurs 1
ewa-lena.arthursson@edu.sjobo.se

Årskurs 2
emmy.edlund@edu.sjobo.se

Årskurs 3
selma.sulijnovic@edu.sjobo.se

Flexibelt lärande

I den dagliga verksamheten strävar vi alltid efter att varje elev ska ha möjlighet att lära sig utifrån sina förutsättningar. På samma sätt finns det många sätt för eleverna att visa sina kunskaper. På Storkskolan försöker vi att i samråd med eleven och utifrån kursplanernas krav hitta inlärningsmetoder och redovisningssätt som gynnar den enskilde eleven. Det innebär att bland en grupp elever kan det förekomma flera olika arbetssätt och redovisningssätt vid sidan av varandra.

Mentorskap

Mentorsgrupperna är åldershomogena och bygger på undervisningsgruppen (klassen). På så vis kommer värdegrundsarbetet att föras i den grupp där man har sitt arbete under större delen av arbetsveckan. Skolarbetet och arbetet med att öka tryggheten blir därigenom integrerade delar av elevernas vardag.

Elevinflytande

Förutom det sedvanliga elevdemokratiska arbetet i elevråd strävar vi efter att öka elevernas inflytande och medvetenhet om sitt lärande med hjälp av lokala pedagogiska planeringar. Planeringarna lägger tyngdpunkten på de nationella målen och hur dessa kan konkretiseras och bedömas i det dagliga arbetet. Som en del av arbetet reflekterar eleverna tillsammans med lärarna kring sitt lärande.

Omdömen och kunskapskrav

Med utgångspunkt i elevernas arbete gör varje elev en individuell bedömning (självskattning) av hur de upplever att läroplanens kunskapskrav har uppnåtts. Dessa reflektioner blir, tillsammans med lärarens bedömning, senare underlag för de skriftliga omdömena som eleverna får i varje ämne inför utvecklingssamtalen. Vi strävar efter att eleverna i så stor utsträckning som möjligt leder sina egna utvecklingssamtal.

Kontaktuppgifter

Årskurs 4
camilla.henriksen@edu.sjobo.se

Årskurs 5
petra.manssonlindblad@edu.sjobo.se
fredrika.kempff-ek@edu.sjobo.se

Årskurs 6
ann-louise.hellenberg@edu.sjobo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023