Skolråd, elevråd och föräldrasamverkan

För att utveckla skolans arbete värnar vi om samverkan mellan skola, elev och förälder.

Du som är vårdnadshavare är välkommen att besöka vår verksamhet!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023