Stöd, hälsa och trygghet

Storkskolan, en skola som alla är stolta över.

Verksamhetens utgångspunkt är att elevernas bästa alltid ska komma i främsta rummet. All verksamhet ska skapa goda baskunskaper, framtidstro, trygghet, stark självkänsla och ett gott självförtroende. Verksamheten ska ge alla elever möjlighet att förstå och kritiskt granska sin omvärld, för att rustas för ett livslångt lärande grundat på medkänsla för människor och respekt för miljön. Detta uppnås genom att ge eleverna trygghet och trivsel i goda lärmiljöer.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Alla elever i vår verksamhet ska bemötas med förståelse och respekt för människors lika värde. Alla barn och elever ska oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning behandlas lilka och ha samma rättigheter i skolans verksamhet.

Läs mer i vår Likabehandlingsplan om hur vi arbetar med detta.

Bilaga till Likabehandlingsplanen

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2019
Sidan publicerad av: Linda Wilör